Historia zajęcia 3.10.2020

136

Temat lekcji Unia Lubelska

Notatka z lekcji – Królestwo Jagiellonów tworzyły Polska i Litwa a władca był tylko jeden.Dowiedzieliśmy się co znaczy słowo tolerancja czyli że każdy mógł wyznawać wiarę taką jaką chciał. Było też wiele różnic które dzieliły te dwa państwa jak np. prawo, zwyczaje i rodzaj władzy.

Dzieci były także odpytywane z drzewa Jagiellonów.