Historia zajęcia 26.09.2020

117

Dokończenie tematu  Ostatni Jagiellonowie dzieci dowiedziały się kiedy był Hołd Pruski i na czym on polegał.

Przypominam o nauczeniu się drzewa Jagiellonów.

Notatka z lekcji – Hołd Pruski odbył się w 1525 r , wydarzenie te namalował znany malarz Jan Matejko.

Wiek XVI w Polsce nazywamy złotym wiekiem. Polska stała się wtedy potężnym , spokojnym i bogatym państwem.

Na dworze wtedy tworzył i pisał Mikołaj Rej. Władzę objął Zygmunt August 1548-1572. Jego pomocnikiem i sekretarzem był wtedy Jan Kochanowski.