Historia zajęcia 21.11.2020

139

Dokończenie tematu Demokracja szlachecka

Notatka z lekcji

Ostatecznie Zygmunt Stary wraz z szlachtą ustalił

odebranie magnatom dóbr państwowych,zakaz pełnienia kilku urzędów, podatek na wojsko.

Elekcja – wybór króla przez szlachtę.

W 1572 – odbyła się pierwsza wolna elekcja

1573 – Henryk Walezy zostaje pierwszym królem

1576 – Stefan Batory został wybrany elekcyjnym królem Polski.

Wtedy to też Polska stała się państwem demokratycznym .