Historia zajęcia 20.03.2021

108

Dokonczyliśmy  temat związany z Powstaniem Kościuszkowskim oraz III rozbiorem Polski.

Uniwersał Połaniecki był to dokument który stwierdzał o tym że

– wolność osobistą chłopów

– nieusuwalność z ziemi

Przyczyny rozbiorów Polski

– osłabienie Polski wojnami

– słaba władza królewska

– liberum veto

– wolna elekcja

– niechęć magnaterii do reform

– słaba armia.