Historia zajęcia 20.02.2021

59

Dokończenie tematu I i II rozbiór Polski oraz Konstytucja 3 maja

1792  – Rosjanie przekraczają granicę Polski , Polacy dzielnie się bronili do najważniejszych postaci należał Tadeusz Kościuszko.

Który został uhonorowany orderem Virtuti Militari za okazałe męstwo podczas walki.

Do dnia dzisiejszego jest najważniejsze odznaczenie wojskowe w Polsce.

W 1793 r nastąpił II rozbiór Polski.