Historia zajęcia 09.02.2019

139

Tematem lekcji było Bohaterowie Polski i Ameryki Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.

Część uczniów poprawiało sprawdzian.

Zad domowe ćw 1,2 str 89 , oraz dla chętnych ćw 6 str 91.