Historia 9.04.2022

80

T: Sprawdzian wiadomości.

  1. Omówienie z uczniami warunków sprawdzianu: głosowanie pomiędzy łatwym sprawdzianem tego dnia lub trudniejszym (z większej partii materiału) na następnych zajęciach – oprócz sprawdzianu z przyrody. Uczniowie wybrali pierwszą opcję.
  2. Sprawdzenia wiadomości uczniów – pytania testowe, z odpowiedziami A i B do wyboru.
  3. Ocena sprawdzianów i podanie przewidywanych ocen na koniec roku.

Zadanie domowe:

  • uzupełnić zadania domowe, bym mogła zebrać zeszyty do oceny

RADOSNYCH, SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 🙂