Historia 8.10.2022

127

Temat: Złoty wiek – kontynuacja

  1. Sprawdzenie zadania domowego.
  2. Omówienie tematu z podręcznika str.11-15, analiza ilustracji i cech budowli renesansowych.
  3. Notatka w zeszycie (pod poprzednim tematem i definicjami “złoty wiek” i “renesans”, które uczniowie mieli przepisać w domu ze słowniczka str.15):

Mikołaj Rej – “ojciec polskiej literatury”, napisał wiele utworów w języku polskim

“A niechaj narodowie wżdy postronne znają,

iż Polacy nie gęsi i swój język mają”

Jan Kochanowski – najwybitniejszy poeta dawnej Polski

 

4. Wykonanie ustnie ćwiczenia 1 i 2 str.16.

 

Zadanie domowe:

  • nauczyć się imion i przydomków Jagiellonów w kolejności panowania (tylna okładka podręcznika) na kartkówkę 15.10
  • dla chętnych: zad.6 str. 18 (na 29.10)