Historia 6.11.2021

114

T: Wojny Rzeczpospolitej z Moskwą w XVI-XVII w.

  1. Rozdanie sprawdzianów, wpisanie ocen. Osoby, które dostały ocenę poniżej 4, mogą poprawiać kartkówkę za tydzień.
  2. Przypomnienie informacji o Stefanie Batorym i Janie Zamoyskim (str.39-40)
  3. Wojny z Moskwą str. 40-42.
  4. Wojna na Ukrainie: Kozacy, bunt Chmielnickiego w 1648r. str. 42
  5. Notatka do zeszytu (pod tematem):

Wojny z Moskwą

  • król Stefan Batory

– bitwa pod Pskowem (data……… -zad. dom.: znaleźć i wpisać datę)

  • król Zygmunt III Waza

– bitwa pod Kłuszynem (1610)

  • król Władysław IV Waza

– bitwa pod Smoleńskiem (1632-1634)

– pokój 1634

Zad. domowe:

-uzupełnić datę bitwy pod Pskowem

– chętni mogą obejrzeć krótką (2min) prezentację na temat wojen Batorego:

https://www.youtube.com/watch?v=Eo7XlMMMgzQ