Historia 5.11.2022

163

Temat: Wojny Rzeczpospolitej z Moskwą.

  1. Dopisanie do notatki sprzed tygodnia: Pierwszy król elekcyjny: Henryk Walezy
  2. Omówienie tematu w podręczniku str.39-42
  3. Notatka w zeszycie:

T: Wojny Rzeczpospolitej z Moskwą.

1) król STEFAN BATORY (1576-1586): wykształcony, znał wiele języków, waleczny, sprawiedliwy. Książę węgierski.

2) JAN  ZAMOYSKI – kanclerz i hetman, kierował polską polityką przez 30 lat.

3) Wojna z Moskwą

-> następny król Rzeczpospolitej: Zygmunt III Waza (1587-1632)

->odzyskał wiele utraconych w poprzednich latach terenów

X Bitwa pod Kłuszynem 1610r. – polskie wojska pokonały trzykrotnie większa armię moskiewsko-szwedzką

-> hetman Stefan ŻÓŁKIEWSKI

 

4. Rozdanie kartkówek oraz zagadnień do nauki. Chętni na ocenę celującą sami wyszukają w podręczniku podanych definicji na szóstkę. SPRAWDZIAN Z DEFINICJI BĘDZIE 3 GRUDNIA, a więc jest niemal cały miesiąc do nauki.

Zadanie domowe:

Wysłuchać piosenki o Stefanie Batorym: https://www.youtube.com/watch?v=DvUv-cfZhjk

Dla chętnych: w zeszycie wypisać najważniejsze wspomniane w piosence zasługi Stefana Batorego dla Polski (minimum 3).

KLASA 5A: dokończyć (przepisać powyższą) notatkę: z powodu zakłócania przez uczniów lekcji nie zdążyliśmy zapisać wszystkiego.

Uzupełniać zeszyty – zbiorę je w czasie sprawdzianu i ocenię zadanie domowe oraz prowadzenie zeszytu (nie chodzi o pismo czy błędy ortograficzne, a o systematyczne prowadzenie notatek z lekcji).