Historia 5.03.22

85

T: Jan III Sobieski – podsumowanie.

  1. Rozdanie ocenionych krzyżówek z poprzedniej lekcji.
  2. Obejrzenie i omówienie filmu edukacyjnego o Janie III Sobieskim: https://www.youtube.com/watch?v=iaWhAYlaKhI
  3. Film edukacyjny o husarii https://www.youtube.com/watch?v=srAfgObSE6U
  4. Wstęp do kolejnej lekcji: dyskusja na temat kresu świetności Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Zad.dom

  • osoby chętne mogą wykonać plakat na temat wybranego przez siebie pałacu lub zamku – czas: do końca marca