Historia 5.02.2022

107

Temat: Wojny z Tatarami i Turkami w XVII w.

  1. Przeciw wyznawcom islamu – podręcznik str.62. Omówienie treści oraz ilustracji.
  2. Polscy Tatarzy str.63.
  3. Wojny z Turcją – str. 63-67.
  4. Jan III Sobieski na Podolu i pod Wiedniem. Łupy wojenne (tekst źródłowy i ilustracje na str. 66 i 67).

Zadanie domowe (w zeszycie):

-ćw. 4, str.72

-ćw.6, str.72