Historia 4.03.2023

61

T: O reformę państwa. Jak nadmiar wolności zaszkodził Polsce.

  1. Zebranie plakatów i prac dodatkowych.
  2. Omówienie i powtórzenie treści z podręcznika str.76-78
  3.  Postawa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski.
  4. Obejrzenie materiału edukacyjnego na temat obiadów czwartkowych:

https://www.youtube.com/watch?v=ds0n-2Wk9dE

Zadanie domowe:

Znaleźć w Internecie bajki Ignacego Krasickiego, wybrać jedną i opisać w zeszycie (tytuł, morał z niej płynący).