Historia 30.10.2021

136

Temat: Stefan Batory i jego wojny, część 1.

  1. Kartkówka z pojęć. Osoby nieobecne oraz chcące poprawiać, zachęcam do nauki definicji poniżej.
  2. Wstęp do lekcji na temat Stefana Batorego. str.39. Wyjaśnienie, dlaczego Batory nie był “królem malowanym”.
  3. Wysłuchanie utworu o Stefanie Batorym:

https://www.youtube.com/watch?v=DvUv-cfZhjk

Zad.dom: posłuchać piosenki jeszcze raz i spróbować zapamiętać jak najwięcej z osiągnięć Batorego. Osoby chcące poprawiać kartkówkę: powtórzyć pojęcia.

dynastia  ród królewski
“złoty wiek”  najwspanialszy okres w historii
renesans  styl w sztuce naśladujący sztukę starożytną
arras  ozdobna tkanina ścienna naśladująca obraz
unia personalna związek dwóch państwa mających wspólnego władcę
unia realna  związek dwóch państwa posiadających wspólne instytucje, sejm, monetę
tolerancja poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych
demokracja  rządy ludu, przez przedstawicieli
szlachta  wyższa warstwa społeczna wywodząca się ze stanu rycerskiego, posiadająca liczne przywileje
poseł  wybrany przez sejmik przedstawiciel szlachty
senat  w XVI w. doradcy króla, biskupi i urzędnicy
izba poselska wysłannicy szlachty
magnat  bardzo bogaty szlachcic
elekcja  wybieranie kogoś na stanowisko

NA 6:

Hołd pruski uznanie zwierzchnictwa polskiego króla przez ostatniego mistrza Zakonu Krzyżackiego w 1525 r.
Unia lubelska połączenie Polski i Litwy w Rzeczpospolitą Obojga Narodów w 1569r.
Demokracja szlachecka ustrój polityczny gwarantujący szlachcie szereg przywilejów
Sejm walny wspólny zjazd króla, senatu i izby poselskiej
liberum veto ‘wolne nie pozwalam’, prawo posła do sprzeciwu i zerwania sejmu
wolna elekcja w Rzeczypospolitej wybór króla przez całą szlachtę