Historia 30.04.2022

60

Temat: I i II rozbiór Polski – Konstytucja 3 Maja.

  1. Uczniowie czytali temat w podręczniku str. 93 – 97, w tym czasie niektórzy pisali zaległe sprawdziany i oddali zeszyty do sprawdzenia.
  2. Omówienie tematu oraz ilustracji z podręcznika. Podkreślenie wagi uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
  3. Wystawienie ocen na zakończenie roku i podanie ich do wiadomości uczniom.
  4. Zadanie domowe: przepisać notatkę do zeszytu:

Temat: I i II rozbiór Polski – Konstytucja 3 Maja.

  • I rozbiór Polski 1772
  • Sejm Wielki (Czteroletni, 1788-1792)
  • 3 maja 1791 KONSTYTUCJA – pierwsza w Europie, druga na świecie (po USA)
  • Targowica = zdrada, 1792
  • ustanowienie orderu Virtuti Militari – najważniejsze odznaczenie wojskowe w Polsce. Przyznawany do dziś za wybitne zasługi wojskowe.
  • II rozbiór Polski 1793