Historia 29.10.22

118

T: Demokracja szlachecka.

  1. Osoby, które nie pisały kartkówki na poprzednich zajęciach, nadrobiły zaległości.
  2. Obejrzenie filmiku na temat demokracji szlacheckiej: https://youtu.be/inbBp8KSr_Q
  3. Omówienie tematu z podręcznika str.30-35
  4. Zapis notatki w zeszycie:

Temat: Demokracja szlachecka

PIERWSZA WOLNA ELEKCJA: 1573r.

Zad.dom.: przepisać jako notatkę uzupełniony tekst ćw. 3 str.37

Na następnej lekcji rozdam uczniom zagadnienia do nauki na sprawdzian z omówionych tematów. Sprawdzian planuję na dzień 26 listopada. W trakcie sprawdzianu zbiorę też zeszyty uczniów i ocenię zadania domowe.