Historia 29.04.2023

75

Notatka z lekcji:

Temat: Konstytucja 3 maja.

3 MAJA 1791r.

  • pierwsza w Europie, druga na świecie (po USA)
  • wprowadza podział władzy

-> wykonawcza (król, ministrowie)

->ustawodawcza (sejm, senat)

-> sądownicza (sąd)

  • znosi liberum veto
  • wprowadza głosowanie większością głosów
  • wprowadza monarchię dziedziczną
  • drobna szlachta bez prawa głosu
  • rozbudowa armii
  • dopuszczanie delegacji mieszczan do sejmu