Historia 28.01.2023

88

T: Powtórzenie wiadomości.

Zagadnienia na sprawdzian (nic więcej nie trzeba powtarzać):

  1. Kazimierz Jagiellończyk próbował zapobiec kłótniom swych synów o koronę Polski starając się zapewnić im trony w innych państwach Europejskich. Chciał uniknąć w ten sposób błędu, jaki popełnił Bolesław Krzywousty, który w testamencie podzielił kraj między swoich synów i doprowadził do rozbicia dzielnicowego.
  2. Zygmunt Stary po śmierci pierwszej żony, Barbary, ożenił się z księżniczką pochodzącą z Włoch, Boną Sforzą. To ona sprowadziła do Polski warzywa takie jak ziemniaki, seler, pietruszkę czy marchew – do dziś zwane “włoszczyzną”. Była dobrą królową.
  3. Hołd pruski w 1525 r. Na rynku krakowskim dawny mistrz zakonu krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern, złożył hołd królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu. Wydarzenie to dało początek państwu Pruskiemu.
  4. “Złoty wiek” był w Polsce czasem odrodzenia sztuki i literatury. Jednym z pierwszych pisarzy, który tworzył w języku polskim był Mikołaj Rej, zwany ojcem literatury polskiej. To on powiedział, że “Polacy nie gęsi i swój język mają”.
  5. Unia Lubelska 1569 r. – unia realna, która połączyła ściślej dwa kraje dotąd zjednoczone unią personalną. Powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, w której skład weszły ziemie Polski i Litwy,a jej herb powstał z połączonych godeł Polski (orzeł) i Litwy (Pogoń, czyli jeździec na koniu).
  6. Po wygaśnięciu linii Jagiellonów, zdecydowano, że króla odtąd będzie wybierała szlachta. Pierwsza wolna elekcja miała miejsce w roku 1573, a pierwszym królem wybranym w procesie wolnej elekcji był Henryk Walezy. Panował jednak tylko rok, po czym wrócił do Francji, gdy zwolnił się tam tron. 
  7. Bezkrólewie po ucieczce Henryka Walezego trwało dwa lata. Następnym władcą został Stefan Batory, książę z Siedmiogrodu (Węgry), który ożenił się z Anną Jagiellonką. Był bardzo wykształconym, dzielnym i inteligentnym królem. 
  8. W XVII w. Polska toczyła wojny na wielu frontach. Najważniejsi przeciwnicy, z którymi Polska stoczyła najwięcej bitew to: Moskwa, Szwecja, Turcja i Tatarzy. Ważnym konfliktem był też bunt Kozaków, pod przewodnictwem Bohdana Chmielnickiego w 1648 r.
  9. Najbardziej wyniszczającą wojnę, której najważniejszym wydarzeniem była obrona Jasnej Góry pod przewodnictwem ojca Augustyna Kordeckiego, nazywamy Potopem Szwedzkim (1655-1660). Konflikt ten zakończył pokój podpisany w 1660 roku w Oliwie.
  10. Królowie Zygmunt III, Władysław IV, Jan II Kazimierz pochodzili ze szwedzkiej dynastii Wazów, a ich domaganie się praw do szwedzkiego tronu prowadziło do konfliktów między krajami. 

ZADANIE DOMOWE: przygotować się do sprawdzianu, który będzie 11.02.2023