Historia 26.11.2022

150

T: Wojny Rzeczpospolitej ze Szwecją (ciąg dalszy).

  1. Omówienie tematu z podręcznika str. 43-45.
  2. Dyskusje na temat skutków potopu, przez działania wojenne, głód i zarazy zginęło 40% ludności, zniszczenia materialne sięgały połowy majątku kraju.
  3. Wyjaśnienie znaczenia ataku na Jasną Górę, który był punktem zwrotnym walk.
  4. Zapisanie notatki pod tematem z poprzedniej lekcji:

2) Wojny ze Szwecją.

  • przyczyna: Zygmunt III Waza chciał panować nie tylko w Polsce, ale i w rodzinnej Szwecji
  • wiele lat walk o Inflanty i Pomorze
  • bitwa pod KIRCHOLMEM 1605r., hetman litewski Jan Karol Chodkiewicz pokonał 3x większą armię szwedzką.

3) POTOP SZWEDZKI 1655-1660

  • król Jan Kazimierz ucieka z kraju
  • szwedzkie wojsko zajmuje prawie cały kraj, niszcząc i kradnąc wszystko po drodze
  • 28.11.-27.12. 1655r. – obrona Jasnej Góry.

Zad. dom:

-ćw.4 str.48 – w zeszycie

– nauczyć się definicji na sprawdzian (rozdałam na kartkach, są też tu: https://szkolapolska.is/szkola-podstawowa/klasa-5a-szkola-podstawowa/definicje-na-sprawdzian )