Historia 26.03.2022

96

Temat: Bohaterowie Polski i Ameryki: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.

  1. Sprawdzenie zadania domowego – uczniowie omawiali znalezione przez siebie bajki I. Krasickiego.
  2. Krótkie wprowadzenie do tematu: odkrycie Ameryki, powstanie Stanów Zjednoczonych, niewolnictwo.
  3. “Za wolność Waszą i naszą” – str.83
  4. Historia Tadeusza Kościuszki – str.83- 86.
  5. Omówienie ilustracji z omówionych stron.

Zadanie domowe: 

Przeczytać informacje o Kazimierzu Pułaskim: str.86-87