Historia 24.09.2022

161

T: Złoty wiek.

  1. Przypomnienie informacji z ostatniej lekcji, uzupełnienie notatki.
  2. Dyskusje na tematy interesujące uczniów.
  3. Temat z podręcznika str.11: co znaczy  “złoty wiek”, jakie są “złote lata” w rozumieniu uczniów, renesans.

Zadanie domowe:

  1. Zapisać w zeszycie temat: “Złoty wiek”
  2. Przepisać ze słownika str.15 definicje: “Złoty wiek” i “renesans”.
  3. Nauczyć się imion i przydomków władców z dynastii Jagiellonów w kolejności panowania – na życzenie uczniów za 3 tygodnie (15.10) będzie kartkówka z tych wiadomości. Informacje potrzebne do nauki są na tylnej okładce podręcznika (władcy wypisani na czerwono).