Historia 21.01.2023

129

Temat: Wojny z Tatarami i Turkami w XVII w.

  1. Omówienie treści i ilustracji z podręcznika, strony 62-65.
  2. Zapis notatki w zeszycie:

T: Wojny z Tatarami i Turkami w XVII w.

TURCY                                                         TATARZY

  • wyznają islam, prowadzą “świętą wojnę” z innymi religiami
  •  plan podboju Europy                                                    – żyli z rabunku
  • liczna i silna armia                                                          – nieoczekiwane najazdy, łucznicy
  • bitwa pod Chocimiem 1621r.                                       – “Polscy Tatarzy” – osiedlili się w Polsce,
  • pokój podpisany w 1621r. przetrwał pół wieku               patrioci i dobrzy wojownicy

Zadanie domowe:

  • przepisać do zeszytu i uzupełnić ćw. 4 str. 72
  • za tydzień przedstawię zagadnienia na sprawdzian z omówionych tematów, sprawdzian natomiast odbędzie się 11 lutego.