Historia 2.04.2022

102

T: Bohaterowie Polski i Ameryki: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.

  1. Powtórzenie wiadomości na poczet przyszłej kartkówki:
  • przeniesienie stolicy do Warszawy – 1596r. (str.52)
  • Barok – styl w sztuce, przeładowanie ozdobami, przedstawianie radości życia, ale też przypominanie, że bogactwo nie ocali przed śmiercią. (str.53-54)
  • Kultura sarmacka – str. 57
  • Wojny z Turkami i Tatarami- notatka w zeszycie, podręcznik str.62-68 (Najważniejsze: Jan III Sobieski- odsiecz wiedeńska 1683r.)
  • Komisja Edukacji Narodowej – założenie 1773r. str. 76
  • ostatni król Polski – Stanisław August Poniatowski str. 77

2. Bohaterowie Polski i Ameryki – kontynuacja, str.83-87.

3. Notatka w zeszycie:

  • Temat: Bohaterowie Polski i Ameryki: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski
  • przepisać tabelkę “Zapamiętaj” ze str.88

Zadanie domowe: zad.3 str. 90