Historia 19.09.2020

125

Tematem lekcji było Ostatni Jagiellonowie na następnej lekcji będziemy kontynuować ten temat.

Zad domowe Prosze się nauczyć drzewa genealogicznego Ostatnich Jagiellonów na 3.10.2020.