Historia 19.03.2022

102

T: Jak naprawić Rzeczpospolitą

  1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji (str. 74-76)
  2. Konfederacja barska str.76-78
  3. Na obiadach czwartkowych str. 78.
  4. Analiza ilustracji na stronie 79 – mundur konfederata barskiego oraz strony tytułowej dzieła Stanisława Leszczyńskiego.
  5. Omówienie z uczniami komiksu historycznego przedstawiającego historię wyboru Stanisława Leszczyńskiego i Augusta II Mocnego, zmienne poparcie rodaków i wpływy Rosji na politykę Rzeczpospolitej.

Zadanie domowe:

Znaleźć bajkę Ignacego Krasickiego, która mówiła o politycznej sytuacji w kraju i zapisać w zeszycie (podpowiedź: https://www.na6.pl/polski/podzial_bajek_krasicki )