Historia 18.09.2021

171

Temat: Ostatni Jagiellonowie.

  1. Przypomnienie informacji o rodzie Jagiellonów, uni personalnej z Litwą oraz zatargach z Krzyżakami.
  2. Omówienie treści z podręcznika str. 8 – 11: synowie Kazimierza Jagiellończyka na tronach Europy, Zygmunt I Stary, królowa Bona (jej pochodzenie, działalność i co jej zawdzięczamy), polityka Zygmunta Starego, hołd pruski.
  3. Analiza mapy na str. 9 oraz ilustracji na str. 10
  4. Notatka do zeszytu (pod tematem: Ostatni Jagiellonowie):
  • Zygmunt I Stary (panował 1506-1548) + Bona – Zygmunt August
  • Hołd Pruski ( -1525, – rynek krakowski, – ostatni mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern)