Historia 18.02.2023

69

T: Jak to dawniej bywało… barokowe klimaty.

  1. Uczniowie obejrzeli film na temat mody i zwyczajów z epoki baroku:

https://www.youtube.com/watch?v=5o1LRDCUcZI;

2. Obejrzeliśmy też filmik ukazujący potęgę i chwałę husarii

https://www.youtube.com/watch?v=srAfgObSE6U

3. Nieobecni wcześniej uczniowie napisali zaległy sprawdzian.

 

Zadanie domowe: (dla chętnych, ostateczny termin: 4 marca)

  • obejrzeć któryś z filmów nawiązujących do omawianych przez nas tematów ( np.: “Ogniem i mieczem” lub “Potop”) i napisać w zeszycie krótkie (na stronę) sprawozdanie: o czym był film, co mnie zaskoczyło, jak oceniam ten film.
  • prezentacja (plakat lub w wersji elektronicznej) na temat zamku/pałacu szlacheckiego /magnackiego.