Historia 17.09.2022

168

Temat: Ostatni Jagiellonowie.

  • Omówienie tematu opisanego w podręczniku str. 8-10 (Kazimierz Jagiellończyk i jego synowie, Zygmunt Stary, królowa Bona, hołd pruski).
  • Notatka w zeszycie:
  1. Zygmunt I Stary   +Barbara (zmarła)

+Bona : nowe warzywa z Włoch (włoszczyzna), nowy sposób uprawy ziemi,

gromadziła bogactwa, doradzała królowi)

2. Hołd Pruski. 1525r.

  • mistrz zakonu Albrecht Hohenzollern składa hołd na rynku krakowskim
  • powstają Prusy