Historia 16.10

159

Temat: Pierwsza wolna elekcja.

  1.  Sejm walny – inscenizacja z udziałem uczniów. Wybrani zostali: król, senat, a każda wioska (grupa uczniów) wydelegowała swojego posła do izby poselskiej. Król postanowił wprowadzić nowe podatki, ale jeden z posłów zgłosił veto – pozostali musieli go przekonać, że nowe podatki potrzebne są na wojsko, gdyż jedno z państw sąsiednich może dokonać ataku… Ostatecznie kryzys zażegnano 🙂
  2. Spór z magnatami i ruch egzekucyjny str.31-32.
  3. Jak wybrać nowego władcę – wolna elekcja str.33-34. Henryk Walezy, pierwszy król elekcyjny z 1573r. Tekst źródłowy na temat przebiegu elekcji (str.34). Pierwszy polski magnat wybrany na króla – Michał Kontrybut Wiśniowiecki.
  4. Wspólne ustne wykonanie zadania 5. str.38

Zadanie domowe: 

zad.3. str.37 – do zeszytu.

Przygotować się na kartkówkę z pojęć (słowniczki w podręczniku str. 15, 25, 35):

dynastia (ród królewski), “złoty wiek” (najwspanialszy okres w historii), renesans (styl w sztuce naśladujący sztukę starożytną), arras (ozdobna tkanina ścienna naśladująca obraz), unia personalna (związek dwóch państwa mających wspólnego władcę), unia realna (związek dwóch państwa posiadających wspólne instytucje, sejm, monetę), tolerancja (poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych), demokracja (rządy ludu), szlachta (wyższa warstwa społeczna wywodząca się ze stanu rycerskiego, posiadająca liczne przywileje), poseł (wybrany przez sejmik przedstawiciel szlachty), senat (doradcy króla, biskupi i urzędnicy), izba poselska (wysłannicy szlachty), magnat (bardzo bogaty szlachcic), elekcja (wybieranie kogoś na stanowisko),

+na 6: 

Hołd pruski (uznanie zwierzchnictwa polskiego króla przez ostatniego mistrza Zakonu Krzyżackiego w 1525r.)

Unia lubelska (połączenie Polski i Litwy w Rzeczpospolitą Obojga Narodów w 1569r.)

Demokracja szlachecka (ustrój polityczny gwarantujący szlachcie szereg przywilejów)

Sejm walny (wspólny zjazd króla, senatu i izby poselskiej)

liberum veto (‘wolne nie pozwalam’, prawo posła do sprzeciwu i zerwania sejmu)

wolna elekcja (w Rzeczpospolitej wybór króla przez cała szlachtę)