Historia 15.10.2022

164

Omówienie tematu z podręcznika str.20-25

Notatka:

Temat: Unia lubelska – 1569r.

  1. unia personalna – związek dwóch państw, które mają wspólnego władcę.
  2. unia realna – związek dwóch państw, które łączy nie tylko władca, ale także pewne instytucje, jak wspólny sejm, moneta, wojsko, polityka zagraniczna

Lublin

UNIA  1569r.

  • Rzeczpospolita Obojga Narodów
  • wspólne: sejm, moneta, władca, prawo
  • wspólnie wybierany król
  • osobne: wojsko, skarb państwa

3. Rzeczpospolita Obojga Narodów była Państwem bardzo tolerancyjnym. Każdy miał prawo do wyznawania swojej wiary, powstawały świątynie i szkoły różnych wyznań.

Uczniowie, którzy nie pisali kartkówki z Jagiellonów (patrz: tylna okładka podręcznika), napisza ją na kolejnej lekcji.

Zadanie domowe:

do zeszytu:

  • ćw. 4 str. 28
  • ćw. 7 str. 29 (przepisać tylko zdania prawdziwe)