Historia 13.11

135

T: Wojny Rzeczpospolitej z Kozakami i Szwecją w XVI-XVII w.

Kontynuacja notatki z poprzedniej lekcji:

2. Wojna na Ukrainie

-> Kozacy

-> bunt Kozaków: 1648r., wódz: Bohdan Chmielnicki

1.1 ponowne wojny z Moskwą:

->utrata Smoleńska i większości ziem odzyskanych wcześniej

  • wódz Stefan Czarniecki,
  • wódz Jerzy Lubomirski
  • bitwa pod Połonką 1660r.
  • bitwa pod Cudnowem 1660r.

3. Wojny ze Szwecją

! POTOP SZWEDZKI

  • bitwa pod Kircholmem w 1605r.
  • wódz: Jan Karol Chodkiewicz

… będziemy kontynuować na następnej lekcji…