Historia 12.3.2022

74

T: O reformę państwa.

  1. Obejrzenie przykładów pałaców i zamków magnackich (album “Polska”).
  2. Jak nadmiar wolności zaszkodził Polsce -na stronach 74-75. Nadużywanie liberum veto, zrywanie sejmów, wpływanie sąsiedzkich krajów na przebieg sejmu, a nawet elekcji króla.
  3. Omówienie ilustracji str.75
  4. Jak naprawić Rzeczpospolitą (str.76): zmiana systemu edukacji, Stanisław Konarski i reformy szkolnictwa, Komisja Edukacji Narodowej.

Zadania domowego brak – zachęcam nadal do tworzenia plakatów reklamujących wybrany pałac/zamek w Polsce 🙂