Historia 12.11.2022

179

T: Wojny z Kozakami i Szwecją.

 1. Omówienie tematu w podręczniku (str. 42-43)
 2. Dokończenie notatki z zeszłej lekcji (nowe informacje z lekcji)
 • utrata terenów odzyskanych wcześniej, w tym dużej części Ukrainy
 • utrata ważnej twierdzy – Smoleńsk
 • wodzowie broniący Rzeczpospolitej: STEFAN CZARNIECKI i JERZY LUBOMIRSKI
 • BITWA  pod Połonką 1660
 • BITWA pod Cudnowem 1660
 • rozejm 1667

 

3. …oraz rozpoczęcie nowej notatki:

T: Wojny z Kozakami i Szwecją.

 1. Wojna na Ukrainie:
 • KOZACY: ludzie odważni, waleczni, szukający przygód i okazji do walki. Niezależni ale bywają najemnikami.
 • BUNT CHMIELNICKIEGO – 1648r.

Zadanie domowe:

-kto nie zrobił tego ostatnio, odsłuchać piosenkę o Stefanie Batorym i wypisanie w zeszycie najważniejszych jego zasług wspomnianych w piosence: https://www.youtube.com/watch?v=DvUv-cfZhjk

-uczyć się definicji na sprawdzian (3.12) 🙂