Historia 11.02.23

77

Obecni uczniowie napisali sprawdzian. Nieobecnych proszę o przygotowanie się na zajęcia 18.02.

Temat: O reformę państwa.

  • Przeczytanie i omówienie tematu z podręcznika str.74-76.
  • omówienie ilustracji przedstawiających sejmiki i wolne elekcje.
  • powstanie Komisji Edukacji Narodowej – do dziś co roku świętujemy to wydarzenie 14 października, choć ten dzień potocznie nazywany jest Dniem Nauczyciela.
  • wzmianka o modzie i higienie w tamtych czasach, na podstawie portretu Augusta II Mocnego

Przypominam o zadaniach domowym dla chętnych (1. prezentacja o pałacu/zamku magnackim lub szlacheckim z tamtych czasów; 2. obejrzenie filmu o tematyce poruszanej na lekcjach np. “Potop”, “Ogniem i mieczem” i krótka recenzja – o czym opowiada, co cię zdziwiło) – ostateczny termin na przyniesienie prac to 04.03