Historia 10.12.22

147

T: Na dworze króla, magnata i szlachcica.

  1. Omówienie tematu z podręcznika, str.52-56.
  2. Wyjaśnienie terminu barok, omówienie obrazów i wnętrz w tym stylu.
  3. Zapoznanie się ze znaczeniem przysłów wywodzących się z tamtego okresu historii.
  4. Sarmatyzm – szlachta polska i jej obyczaje.
  5. Wystawienie ocen na I semestr. Osoby nieobecne poznają oceny na kolejnej lekcji.

Zadanie domowe:

  • w zeszycie napisać temat lekcji : Na dworze króla, magnata i szlachcica.
  • przepisać tekst z ramki ZPAMIĘTAJ str.57
  • zad.3 str.59 – poprawić i zapisać prawidłowo brzmiące przysłowia w zeszycie.
  • ZADANIE DLA CHĘTNYCH (czas wykonania: do końca stycznia): prezentacja (forma dowolna, np.: plakat, wersja elektroniczna) na temat wybranego przez siebie polskiego dworku, pałacu lub zamku zbudowanego w stylu barokowym. Pomysłu można szukać np. tutaj: https://pomyslynawyprawy.pl/palace-i-rezydencje-polska-poludniowo-wschodnia/