Historia 04.02.2023

82

T: Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska.

  1. Omówienie zagadnień z podręcznika str. 65-68.
  2. Porównanie wyposażenia wojsk polskich i tureckich (ilustracje z podręcznika), znaczenia husarii, broni palnej, inne skutki zetknięcia z Turkami (przejęcie zwyczaju picia kawy, wpływ bogatego wzornictwa i złoceń tureckich na sztukę w Polsce).
  3. Wykonanie ćwiczeń str. 70 – 72.

Zadanie domowe:

  • przygotować się na sprawdzian (zagadnienia uczniowie otrzymali na kartce, są też wypisane w poprzednim wpisie z 28.01). Sprawdzian za tydzień będzie w formie testu wyboru.
  • Klasa Va: zadanie 6 str. 72 (Vb zdążyła na lekcji, bo aktywnie uczestniczyła i sprawnie rozwiązywała zadania)