Historia 03.12

140

T: Sprawdzian. Obrona Jasnej Góry.

Lekcje łączone obu klas piątych.  Uczniowie napisali sprawdzian z definicji, następnie oglądali film edukacyjny związany z tematami ostatnich lekcji: potopem szwedzkim i obroną Jasnej Góry. Zebrałam też do oceny zeszyty uczniów.

Potop Szwedzki: https://www.youtube.com/watch?v=EhAs1iavsVY

Zadanie domowe:

-obejrzeć film edukacyjny na temat obrony Jasnej Góry: https://www.youtube.com/watch?v=I0tQJcvNSPk

-osoby, które zapomniały zeszytów proszę o uzupełnienie i przyniesienie do oceny na kolejną lekcję.