Geografia 9.10.2021

130

Temat: Co to jest mapa i jak jest zbudowana?

Mapa jest obrazem terenu widzianym z góry. Są mapy świata, Europy, Polski, regionów i innych dużych fragmentów powierzchni Ziemi.

Mapy często wykonywane są na podstawie zdjęć satelitarnych. Ze zdjęć satelitarnych na mapę przenoszone są jednak tylko niektóre, najważniejsze obiekty – gdyby wziąść wszystkie, mapa stałaby się nieczytelna.

Znaki na mapie:

  • powierzchniowe – zajmują dosyć dużą powierzchnię w terenie i na mapie.
  • liniowe – są to linie proste lub krzywe, które przedstawiają takie obiekty jak rzeki, drogi, koleje, granice.
  • punktowe – zajmują niewielką powierzchnię w terenie i dlatego na mapach występują jako małe kropki, kółka, kwadraty, trójkąty.

Napisy na mapie – wiele znaków na mapie jest podpisanych. Dzięki tym opisom rozumiesz treść mapy. Są więc na mapie nazwy miast i wsi obok kółek, które je oznaczają. Nazwy większych rzek, jezior, województwa.

Praca domowa.

Przepisać brakującą część notatki do zeszytu.

Wyjaśnij, do czego służy “legenda mapy”.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska