Geografia 6.11.2021

120

Temat: Cechy krajobrazów Polski.

Krajobrazy naturalny – zostały wytworzone wyłącznie przez siły przyrody (natury). Główną ich cechą jest dzika roślinnosć. W Polsce najwięcej takich krajobrazów zachowało się w górach i na pojezierzach.

Krajobrazy przekształcone to te, które zmienił człowiek. Ludzie nieustannie dopasowują swoje otoczenie do własnych potrzeb – rozbudowują miasta, wsie, koleje, i drogi. W Polsce najwięcej krajobrazów przekształconych znajduje się na nizinach i wyżynach.

Praca domowa

Polecenie nr 2 str 105 (odpowiedź zapisz w zeszycie)

Podaj po 3 przykłady krajobrazu przekształconego i naturalnego.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska