Geografia 5.11.22

135

Temat: Cechy krajobrazów Polski.

Na lekcji rozmawialiśmy na temat cech krajobrazu naturalnego oraz cech krajobrazu przekształconego przez człowieka.

Podręcznik str. 103-105

Praca domowa

Pytanie 1 str 105

pozdrawiam