Geografia 5.03.2022

90

Poprawa i omówienie sprawdzianu.