Geografia 4.12.2021

148

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie napisali sprawdzian.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska