Geografia 30.01.2021

95

Krajobraz miejski w Polsce.

Podczas naszych zajęć dyskutowaliśmy czym różni się miasto od wsi i jak te jednostki oddziałują na siebie.

Główne cechy krajobrazu miejskiego w Polsce to:

  • silne przekształcenie krajobrazu naturalnego,
  • gęsta, zwarta i wysoka zabudowa,
  • gęsta sieć ulic,
  • duże natężenie ruchu (ludzi, pojazdów),
  • przeważnie płaska powierzchnia terenu,
  • zmniejszona przezroczystość powietrza.

Krajobraz miejski jest przykładem bardzo silnej ingerencji ludzkiej w krajobraz naturalny. O ile ukształtowanie terenu zachowuje jeszcze na ogół swoje główne cechy,     o tyle pokrycie terenupraktycznie w całości zostało stworzone (i stale jest przekształcane) przez człowieka. Przede wszystkim odnosi się to do wszelkiego rodzaju zabudowań – mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, a także dróg, kolei czy innych linii komunikacyjnych. Również elementy przyrody ożywionej – parki, ogrody, skwery – są tu dziełem człowieka.