Geografia 27.11.2021

204

Temat lekcji: Opis krajobrazu cz.2. Powtórzenie wiadomości.

Zagadnienia na sprawdzian 4 grudnia 2021.

  1. Wyjaśnij popjęcia: wyspa, półwysep, linia brzegowa, depresja – obszar położony poniżej poziomu morza.
  2. Wymień krainy geograficzne występujące w Polsce.
  3. Jakimi wysokościami charakteryzują się: niziny, wyżyny, góry i jakimi kolorami zostały one oznaczone na mapie.
  4. Co to jest: wysokość względna i wysokość bezwzględna.
  5. Największe jezioro w Polsce to, najgłębsze jezioro w Polsce to:, najwyższy szczyt w Polsce to?
  6. Dokoń wykresy: Podział na krajobrazy naturalne (nizinne, wyżynne, górskie), przekształcone przez człowieka: miejskie, rolniczo – wiejskie, przemysłowe.
  7. Wymień 4 wyżyny występujące w Polsce.
  8. Wpisz w odpowiednie pola nazwy krain geograficznych Polski (pojezierza, wyżyny, niziny, góry).

pozdrawiam

Sylwia Bagińska