Geografia 26.02.2022

142

Na zajęciach uczniowie napisali sprawdzian z przerobionego materiału.