Geografia 22.04.23

65

Temat: Krajobrazy wyżynne.

notatka z lekcji:

Główną cechą terenów wyżynnych jest teren pofałdowany.

Wyżyny zajmują pas południowo – wschodniej Polski, na południe od Niziny Mazowieckiej. Wyróżnione zostały tam  4 główne krainy geograficzne.

  • Wyżyna Śląska,
  • Wyżyna Krakowsko – Częstochowska
  • Wyżyna Małopolska obejmujące m. in. niskie Góry Świętokrzyskie;
  • Wyżyna Lubelska wraz z Roztoczem.

Do wyżyn zaliczamy obszary leżące na wysokości od 200 do około 600 m n. p.m.

Pod koniec lekcji uczniowie otrzymali kartę pracy, 3 pierwsze drużyny za poprawne rozwiązanie zadania, otrzymali ocenę bardza dobrą, pozostali  plusy.

Praca domowa.

Przeczytać temat w podręczniku str. 120 – 122.

Przepisać notatkę.

Na najbliższych zajęciach sprawdzę zeszyty.

pozdrawiam