Geografia 18.02.2023

65

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie napisali sprawdzian z dzału “Krajobrazy nadmorskie w Polsce”.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska