Geografia 16.10.2021

138

Temat lekcji: Podzia Polski na krainy geograficzne.

Notatka do przepisania:

W Polsce uksztatowanie terenu ma charakter pasowy.

1 Niziny środkowopolskie

  • pobrzeża (Pobrzeże Bałtyckie, Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże  Koszalińskie, Pobrzeże Gdańskie)

Żuławy Wiślane

  • pojezierza (Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Wielkopolskie)
  • niziny ( Nizina Mazowiecka, Nizina Podlaska, Wielkopolska, Śląska)

2. wyżyny ( Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska, Wyżyna Małopolska z Górami Swiętokrzyskimi, Wyżyna Lubelska z Roztoczem)

3. kotliny (Kotlina Sandomierska, Kotlina Oświęcimska)

4. góry ( Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie)

depresja – tereny p.p.m. ( ciemnozielony )

niziny – od 0-200 m n.p.m. ( zielony)

wyżyny -od 200-600 m n.p.m. ( żółty)

góry – od 600 m n.p.m. ( czerwony, brązowy)

Praca domowa

Przeczytać temat lekcji na stronie 99-102. Utrwalić wiadomości, nauczyć się pokazywać na mapie wyżej wypisane, niziny , wyżyny, góry oraz kotliny.

Ćw. 2 str 101 – ćwiczenie znajduję się po prawej stronie podręcznika.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska