Geografia 16.01.2021

89

Temat: Krajobrazy rolniczo-wiejskie w Polsce. Wstęp.

Na zajęciach omawialiśmy Rolnictwo. Czym ono jest?

Rolnictwo to działalność człowieka która ma na celu produkcję żywności.

Działalność tę możemy podzielić na dwie składowe:

  • uprawa roślin- wszystko co związane z produkcją i przetworem roślin,
  • hodowla zwierząt- produkcja związana z produkcją zwierzęcą.

Tereny rolne w Polsce stanowią mniejszość kraju, ale są istotne. Możemy wyróżnić takie rodzaje ziem jak:

  • Użytki rolne:
    • grunty orne- pod uprawę zbóż, ziemniaków i tym podobnych,
    • plantacje wieloletnie- Sady owocowe,
    • łąki i pastwiska- przeznaczone do wypasu zwierząt.
  • Na zadanie domowe proszę opisać czym jest gospodarstwo rolne.

Ciekawostka: Film ukazujący czym jest rolnictwo ekologiczne.