Geografia 15.01.2022

115

Temat: Morze Bałtyckie.

notatka z lekcji:

Morze Bałtyckie jest morzem śródlądowym, płytkim – średnia głębokość 53 m, największa głębokość 459m.

Należy do mórz chłodnych.

Dostęp do Bałtyku mają: Szwecja, Łotwa, Litwa, Estonia, Niemcy, Polska, Finlandia i Rosja.

Określa się go jako morze słone i słonawe.

Małe zasolenie wynika z dopływu ogromnych ilości wód słodkich (ponad 200 rzek).

Słone – wynika z niewielkiego napływu wód słonych z Morza Północnego przez cieśniny.

Małe parowanie będące skutkiem niezbyt wysokiej temperatury powietrza.

W wodach Morza Bałtyckiego występują glony jednokomórkowe (wchodzące w skład planktonu) np. okrzemka toczek.

Występują również glony wielokomórkowe – zielenice, brunatnice, krasnorosty, sałata morska.

Zwierzęta słonowodne – dorsze, śledzie, krewetki, chełbie, małże.

Zwierzęta słodkowodne – okonie, płocie, sandacze, leszcze, ślimaki.

Śłońce przenika tylko do głębokości tylko 30 m, jest to granica, poniżej której nie występują glony.

Praca domowa.

Utrwalić wiadomości.

Pozdrawiam

Lucyna Bogdan